O firmie (about us)

O nas..

About us...

 

TARMOT 4x4 to:

- specjalizacja w zakresie samochodów produkcji rosyjskiej UAZ , ŁADA  NIVA , GAZ oraz innych

- największy w kraju magazyn części zamiennych do samochodu UAZ, w tym podzespoły i nadwozia, również używane

- specjalistyczny warsztat aut terenowych o 10 stanowiskach, również dla samochodów ciężarowych, lakiernia, wulkanizacja, konserwacja

- olbrzymia oferta akcesoriów do jazdy w terenie (wyciągarki, zderzaki, liny itd)

- budowa aut od podstaw, tuning, pojazdy specjalne

- FABRYKA 4x4 - produkcja różnego rodzaju akcesoriów do samochodów terenowych jak zderzaki itd

- tor off-road na którym wraz z klientami testujemy samochody

- komis samochodów terenowych

- różnego rodzaju imprezy o charakterze targowym i off-road które organizujemy i sami bierzemy udział

- 25 lat działalności

- i wiele, wiele innych :)

 

TARMOT 4x4:

- Specialization in the field of Russian cars like UAZ , LADA NIVA, GAZ and other

- Polish  largest warehouse of spare parts to the car UAZ, including parts and body, also used

- A special off-road service, also for trucks, paint, cure, maintenance

- A huge range of accessories for off-road driving (winches, bumpers, ropes, etc.)

- Build cars, , tuning, special vehicles

- 4x4 FACTORY - production of all kinds of accessories for off-road vehicles as bumpers, etc.

- Off-road test track

- Lots of cars on stock

- All kinds of events of a fair and off-road that we organize and take part themselves

- 25 years of

- and many others :)


The rest you can see on the site :)

 

         Firma TARMOT  założona została 1 sierpnia 1992 roku przez przedsiębiorcę Jana Dolatę. Początkowo byliśmy mocno związani z pobliską fabryka "Tarpana" i modelem Honker, jednocześnie jednak zajmując dominującą pozycję na rynku rosyjskich samochodów UAZ, ŁADA NIVA, GAZ a póżniej również ARO, LUAZ itd.  Dynamiczny rozwój firmy widoczny był przede wszystkich w stale powiększanej powierzchni warsztatowej oraz magazynowej.  Szczególną pozycję na tym specyficznym rynku podkreśla fakt największej w branży oferty części zamiennych oraz akcesoriów do samochodów UAZ, ŁADA NIVA oraz GAZ. Jako jedyna firma w Polsce oferujemy nowe samochody UAZ z gwarancją które sprowadzamy bezpośrednio z fabryki i zajmujemy się ich legalizacją, oraz montujemy i remontujemy zgodnie z wymaganiami klientów. Podobnie sprawa ma się z marką GAZ. Jesteśmy również oficjalnym dealerem samochodów Łada Niva.

        Company TARMOT  was founded  1 August 1992 year by the entrepreneur John DOLATA. Initially we were strongly associated with a nearby factory "Tarpan" and model Honker, at the same time, however, occupying a dominant position on the market for Russian cars UAZ, LADA NIVA, GAS and later also ARO LuAZ etc. The dynamic development of the company was seen primarily in the growing share space workshop and warehouse. A special position in this specific market highlights the fact that the industry's largest spare parts and accessories for cars UAZ, LADA NIVA and GAZ. As the only company in Poland to offer new cars UAZ with a guarantee that imported directly from the factory and dealing with their legalization, and assemble and renovate according to customers' requirements. The same case is with the brand GAS. We are also the official dealer of cars Lada Niva.

                             

      Na przestrzeni lat te właśnie trzy marki (oraz rosyjskie samochody ciężarowe) stały się synonimem marki TARMOT, jednak firma nigdy nie przestała się rozwijać w pokrewnych kierunkach. Nasza oferta rozszerzyła się o asortyment związany z szeroko rozumianą turystyką i wyposażeniem off-road, coraz częściej mieliśmy również okazję zajmować się pojazdami innych terenowych marek. W związku z tym kilka lat temu TARMOT GROUP stworzył markę TARMOT 4x4 pod której logiem funkcjonuje dotychczasowa stała działalność firmy. Działem "off-road" zajmie się inna marka która wkrótce powstanie. 

     Over the years, these are the three brands (and Russian lorries) have become synonymous with the brand TARMOT, but the company has never ceased to grow in related fields. Our offer has expanded with a range associated with the wider tourism and off-road equipment, more and more often we also had the opportunity to deal with off-road vehicles of other brands. In connection with this a few years ago TARMOT GROUP has created a brand TARMOT 4x4 logo which has hitherto functioning business. Department "off-road" will take care of another brand that will soon rise ..

 

        Twórca przedsiębiorstwa umiera 10 sierpnia 2015 roku, w 23 rocznicę założenia firmy. Jego dzieło przejmują synowie Mariusz i Michał.

        Founder of the company died on 10 August 2015 year 23 anniversary of its founding. His work take over sons Mariusz and Michael.

 

Obecnie TARMOT 4x4 jako części TARMOT GROUP jest największą w Polsce i jedna z największych na zachód od Bugu firm zajmujących się samochodami terenowymi i dostawczymi produkcji rosyjskiej, przede wszystkim marek UAZ, GAZ oraz Łada (tylko model Niva 4x4). Oferujemy samochody nowe i używane, wszystkie części zamienne oraz akcesoria. Nasza oferta to również kompleksowy serwis, renowacje/odbudowy oraz tuning.

Siedziba TARMOT 4x4  mieści się na terenie kompleksu TARMOT,  tuż przy zachodniej granicy Poznania, gdzie działamy od 1992 roku co czyni nas najbardziej doświadczoną firmą w branży na rynku. W tym czasie wykonaliśmy kilkaset realizacji, głównie aut UAZ oraz Niva. Dysponujemy dużą przestrzenią magazynową oraz sprawnym warsztatem. Nasi klienci mają pewność że współpracują z poważną, dużą firmą o ugruntowanej pozycji. Jako jedyni oferujemy import oraz pomoc w zarejestrowaniu samochodów UAZ, jesteśmy autoryzowanych dilerem oraz stacją obsługi dla samochodów Łada Niva 4x4 oraz GAZ Gazela.

Currently TARMOT 4x4 as part TARMOT GROUP is the largest in Poland and one of the largest west of the Bug companies engaged in off-road vehicles and vans produced in Russia, first of all brands UAZ, GAZ and Lada (Niva 4x4 models only). We offer new and used cars, all spare parts and accessories. Our offer also includes a comprehensive service, renovation / restoration and tuning.

Head TARMOT 4x4 housed in the complex TARMOT, right on the western border of Poznan, where we operate since 1992 which makes us the most experienced company in the market. At this time, we performed several hundred realization, primarily cars UAZ and Niva. We have a large storage space and efficient workshop. Our customers have the assurance that they are working with a serious, big company with an established position.
As the only company we import and assistance in the registration of cars UAZ, we are an authorized dealer and service station for cars Lada Niva 4x4 and GAZ Gazelle.

 

W swej działalności kierujemy się filozofią mówiącą, że oferowane przez nas pojazdy nie są stworzone dla każdego i albo się je kocha (lub potrzebuje – np. do pracy) albo nie akceptuje (np. ze względu na pochodzenie). Dlatego nie próbujemy przekonać nieprzekonanych i szanujemy tych którzy zrozumieli sens posiadania takich maszyn. Dążymy do połączenia jakości części zamiennych oraz usług z rozsądnym poziomem cen – jako legalnie działająca firma która płaci podatki oraz zatrudnia ludzi, nie wygramy konkurencji cenowej z mniej lub bardziej legalnym importem różnego rodzaju "hurtowni" – jednocześnie jednak bez problemów wygrywamy z nimi jakością. U nas towar zawsze możesz zwrócić lub liczyć na poradę – montujemy to co sprzedajemy więc nie jesteśmy tylko handlowcami. Jeżdzimy samochodami które polecamy klientom i to również tam gdzie najczęściej się je spotyka – na poligonach, zlotach i zwyczajnie na co dzień.

In its activities we are guided by philosophy that we offer vehicles are not designed for everyone and you either love them (or needs - eg. To work) or does not accept (eg. Due to the origin). Therefore, we do not try to convince the unconvinced and respect those who have understood the point of having such machines. We strive to combine quality spare parts and services with a reasonable level of prices - as a legally operating company that pays taxes and employspeople do not win price competition with more or less legitimate import all sorts of "warehousing" - but at the same time without any problems win with their quality. You can always ask the goods or rely on advice - assemble what we sell so we are not just merchants. We drive cars that we recommend to customers and is also where most often they meet - on the ranges, rallies and just every day.

  

Ze względu na rozległe kontakty oraz możliwości, oferujemy również części zamienne do samochodów ciężarowych takich marek jak URAL, ZIŁ, KRAZ itp.

Od pewnego czasu rozszerzamy naszą ofertę akcesoriów do samochodów terenowych, opon terenowych i wyciągarek.

 
Due to the extensive contacts and opportunities, we also offer spare parts for trucks brands such as URAL, ZIL, KRAZ like.

For some time we expand our range of accessories for all-terrain vehicles, off-road tires and winches ..

  

 

 

 10 powodów dla których warto wybrać TARMOT 4x4:

1. Istniejemy 25 lat od początku jako firma zajmująca się autami terenowymi co samo w sobie jest wartością

2. Nie stoimy w miejscu - ciągle rozwijamy się zarówno w sensie zaplecza jak i naszych ludzi

3. Dysponujemy rozbudowanym warsztatem o dużej powierzchni

4. Nasz sklep z częściami zamiennymi oraz akcesoriami 4x4 jest duży i dobrze zaopatrzony

5. Pojawiamy się na targach i różnego rodzaju imprezach promocyjnych związanych z szeroko pojętym off-roadem oraz pojazdami rosyjskich marek

6. Klient jest dla nas najważniejszy i zawsze możesz na nas liczyć

7. Dysponujemy torem off-road na którym testujemy nasze samochody

8. Dogodna lokalizacja i łatwy dojazd ułatwia korzystanie z naszych usług

9. Nie boimy się wyzwań o czym łatwo można się przekonać

10. Działamy na skalę międzynarodową - sprzedajemy i współpracujemy z klientami z całego świata

 

O reszcie możesz przekonać się na miejscu :)

 

10 reasons why you should choose TARMOT 4x4:

1. We have 25 years from the beginning as a company dealing with off-road cars which in itself is a value

2. Do not stand in one place - still are growing both in terms of facilities and our people

3. We have an extensive workshop with a large area

4. Our store spare parts and accessories 4x4 is large and well-stocked

5. We appear at trade fairs and all kinds of promotional events connected with the wider off-road vehicles and vehicles of Russian brands

6. The customer is our priority and you can always count on us

7. We have an off-road track on which we test our cars

8. convenient location and easy access facilitates the use of our services

9. Do not afraid of challenges of which easily can be seen

10. We operate on an international scale - we sell and work with customers from all over the worldTARMOT 4X4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TARMOT UNIQUE VEHICLES GROUP

ul. Wierzbowa 113

62-081 Wysogotowo

NIP: 777 252 25 29

Zaloguj (login)
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl